POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW I PRZETWÓRCÓW KONOPI

Powstało by skutecznie promować uprawę i

zastosowanie konopi w przemyśle.

Naszymi głównymi celami są:

Reprezentowanie interesów przedstawicieli branży konopnej przed organami państwowymi

Edukowanie społeczeństwa na temat zastosowania konopi

Edukacja członków stowarzyszania

Współudział w pracach badawczo naukowych

Wymiana informacji dotyczącej rynku konopnego

Promowanie wysokiej jakości standardów produkcji

Promowanie dobrych praktyk rolniczych

Wzajemna pomoc w organizacji rynku konopnego